Pine Grove Furnace to Duncannon PA 7/7-9/09 - macyoda